موقعیت هدر
(Header)
عنوان صفحات
(PageTitle)
وسط بالا
(Center-Top)

آموزش

About Shape Shape Shape

نوع دوره

0
1
کلاس آمادگی سزارین و مراقبت‌های بعد از عمل

کلاس آمادگی سزارین و مراقبت‌های بعد از عمل

یک ساعت آموزش تصویری

01:00 2,990,000 ریال قیمت جدید: 1,990,000 ریال شروع دوره
کلاس آمادگی برای زایمان طبیعی

کلاس آمادگی برای زایمان طبیعی

بیش از سه ساعت آموزش تصویری

03:00 2,990,000 ریال شروع دوره

نوع دوره

دسته‌بندی ها

وسط چپ پایین
(Center-Left-Bottom)
وسط پایین
(Center-Bottom)